Menu Zamknij

Blog

Uprawnienia pracownicy w ciąży przed zwolnieniem

W kwietniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która zakłada m.in. ochronę przed zwolnieniem pracownicy w ciąży.
W okresie ciąży pracodawca nie może ani wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, chyba że zaistnieją odpowiednie przesłanki do zwolnienia np. zwolnienie nastąpi z winy pracownicy i zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę.
Nowe regulacje w Kodeksie Pracy obejmują również okres urlopu macierzyńskiego (również od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu), urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz ich części.
Zakaz ten obowiązuje na:
– 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części,
– 7 dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego lub jego części.
Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres prób dłuższy niż jeden miesiąc, i która uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Nie obowiązuje to jednak w przypadku, w którym umowa została zawarta na czas określony na czas zastępstwa innego pracownika.
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży (lub jednego z urlopów) może nastąpić tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, ale pracodawca musi wtedy uzgodnić wszystkie niezbędne aspekty z zakładową organizacją związkową.