Menu Zamknij

Blog

Zmiany dotyczące SLIM VAT 3

Zmiany dotyczące nowego pakietu SLIM VAT 3 jakie zostały wprowadzone przez rząd od 1 lipca 2023 roku.

Zmiany te dotyczą małego podatnika VAT, za którego można uznać podatnika, który korzysta z rozliczeń kwartalnych (jeśli uprzednio spełnia wymogi do rozliczania się w ten sposób) oraz który rozlicza podatek VAT według metody kasowej, gdzie jest on rozpoznawany w momencie otrzymania zapłaty, wyjątek stanowią jedynie transakcje z osobami prywatnymi, gdzie brany jest pod uwagę termin zapłaty lub 180. dzień od terminu zapłaty.

W ramach nowego pakietu SLIM VAT 3 limit małego podatnika VAT zwiększył się. Obecnie wynosi on 2 000 000 euro (9 654 000 złotych), gdzie wcześniej wynosił on 1 200 000 euro (5 793 000 złotych).