Menu Zamknij

Usługi

księgowość

Księgowość

 • książka przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów (ryczałt)
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie deklaracji: podatek dochodowy od osób fizycznych VAT, VAT UE, JPK i inne i przekazywanie ich do urzędu drogą elektroniczną
 • rozliczenia roczne
 • kontakt z urzędami i reprezentacja podczas kontroli
 • możliwy odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • przypominanie o terminach zapłaty podatków
 • sporządzanie zestawień o kondycji firmy dla właścicieli
Usługi pomocy przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej to przede wszystkim:

ZUS

 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych dla nowych podmiotów,
 • Pomoc w rejestracji działalności,
 • Organizacja księgowości,
 • Pomoc w wypełnieniu dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej.
 • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • Urzędem Statystycznym oraz ZUS
 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z zus
 • zgłaszanie pracowników w ZUS
 • wyrejestrowanie pracowników po wygaśnięciu stosunku pracy
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie informacji dla zleceniobiorcy o wysokości i terminach należnych składek do zus
zus
zus

ZUS

 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z zus
 • zgłaszanie pracowników w ZUS
 • wyrejestrowanie pracowników po wygaśnięciu stosunku pracy
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie informacji dla zleceniobiorcy o wysokości i terminach należnych składek do zus
kardry i płace
Zus

Kadry i płace

 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • Prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • Prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
 • Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
 • Sporządzanie listy płac
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy dla pracowników
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT4, PIT11, deklaracje ZUS