Menu Zamknij

Blog

Praca w upały

W upały praca męczy bardziej!

Pamiętaj, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do zimnych płynów. Dotyczy to zwłaszcza pracy w warunkach wyjątkowo uciążliwych, m.in. w temp. powyżej 25°C na otwartej przestrzeni oraz powyżej 28°C w biurach i zakładach.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wody do celów higienicznosanitarnych.

Kto ma szczególne prawa w czasie upałów?

Szczególną ochroną objęci są: pracownicy młodociani, kobiety w ciąży i w czasie karmienia.

Praca w upały w biurze. Czy można odmówić świadczenia pracy w wysokiej temperaturze?

Przepisy BHP i Kodeksu pracy nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w biurze czy zakładzie pracy, nie pozwalają też jednoznacznie na zrezygnowanie z pracy ze względu na warunki atmosferyczne, chyba że zagrażają zdrowiu lub życiu pracownika.

Warunki pracy w upały. Zalecenia PIP

  • korzystanie z klimatyzacji i wentylatorów,
  • w przypadku osób, które pracują więcej niż 8 godzin – skrócenie czasu pracy bez obniżenia wynagrodzenia.
  • wydłużenie przerwy w pracy
  • zabezpieczenie okien

Praca w upały. Co grozi pracodawcom za niestosowanie się do przepisów?

Jeżeli pracodawca nie dostarczy pracownikom wody, może grozić mu kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Grzywnę w wysokości 1–2 tys. zł może nałożyć inspektor pracy, wyższe kary leżą w gestii sądów.

Więcej szczegółów:

https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/5289470,Jakie-obowiazki-w-czasie-upalow-ma-pracodawca.html