Menu Zamknij

Blog

Nowe limity płatności gotówkowych dopiero od stycznia 2024!

W roku 2024 zostaną wprowadzone nowe limity płatności gotówkowych, czyli rok później niż pierwotnie zapowiadano. Do tej pory limity płatności gotówkowych dotyczyły jedynie transakcji między przedsiębiorcami, jednak zostały wprowadzone ograniczenia, które obejmują transakcje z konsumentami. Dodatkowo została wprowadzona zmiana, w której część przedsiębiorców będzie musiała zapewnić możliwość zapłaty bezgotówkowej, w każdym miejscu, w którym prowadzą swoją działalność.

Obecnie limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców wynosi 15 000 zł, co wynika z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6.03.2018 r. Od 1 stycznia 2024 r. limit ten, ma jednak ulec zmniejszeniu do kwoty 8 000 zł.

W przypadku, w którym podatnik przekroczy limit transakcji i nie dochowa obowiązku płatności bezgotówkowej, poniesie negatywne konsekwencje w podatku dochodowym. W sytuacji, w której podatnik nie dopełni obowiązku i przekroczy limit transakcji, czyli 8 000 zł, to zmniejsza koszty uzyskania przychodu o kwotę nadwyżki, która została zapłacona bez pośrednictwa rachunku bankowego lub,  w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów, zwiększa przychody w miesiącu, w którym została dokonana taka płatność.

Od 1 stycznia 2024 zostanie wprowadzony również limit dla transakcji z konsumentem, który będzie wyższy. Konsument będzie miał obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych, w przypadku w którym wartość nabywanej usługi lub towaru od przedsiębiorcy, będzie przekraczała 20 000 zł.