Menu Zamknij

Blog

Rozliczenie PFR

rozliczenie pfr

Czy wiesz jak rozliczyć PFR 1.0?

1.Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.

2.Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

3.Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam.

4.Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

5.Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

6.Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji.

Pamiętaj, że w razie pytań i wątpliwości zawsze możesz się ze mną skontaktować!